Asta's eu...

cel nevinovat

cel jucaus
cel periculos
cel gratios
cel ocupat cu business-ul
cel distins

Surâs